Posledný rok reštitúcie sysľa pasienkového na Slovensku

1. apríla 2014 bolo v rámci projektu LIFE09 NAT/HU/000384 na ochranu sokola rároha zahájené vypúšťanie sysľa pasienkového. 18 jedincov bolo odchytených na bratislavskom letisku a v utorok vypustených. Tento rok je posledným, kedy sa v rámci projektu reštitúcia sysľa realizuje. V dvoch projektových chránených vtáčích územiach – Záhorské Pomoravie a Muránska planina, bude spolu počas rokov 2011 – 2014 vypustených vyše 500 jedincov. Spolupráca s farmármi na oboch lokalitách je veľmi dobrá, preto veríme vo vznik stabilných kolónií. Vhodný manažment je pre sysľa kľúčový. V dôsledku miznutia pasienkov z krajiny sa vytráca aj syseľ, preto sú snahy na záchranu tohto druhu veľmi významné. Pred niekoľkými rokmi tvoril syseľ hlavnú zložku potravy sokola rároha a orla kráľovského. Vytvorenie potravných zdrojov pre ohrozené druhy dravých vtákov je jedným z dôvodov ochrany sysľa pasienkového.

Reportáž TV JOJ si môžete pozrieť tu. >>

Lucia Deutschová
Koordinátor projektu pre Slovensko
Ochrana dravcov na Slovensku
deutschova@dravce.sk

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Norbert Sommer

Photo: Norbert Sommer

Photo: Norbert Sommer

Photo: Tomas Blaskovi

. . . . . . . . . . . . . . . . . .