Nové pozorovanie sokola rároha (Falco cherrug) pri hniezdnej búdke na severozápadnom Bulharsku

16.10.2013 pozorovali členovia tímu projektu LIFE „Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku“ (LIFE09 NAT/HU/000384) samicu sokola rároha neďaleko jednej z búdok, ktoré boli inštalované v Dobrudži organizáciou BSPB/BirdLife Bulharsko. Okrem sokola boli pozorované aj desiatky migrujúcich myšiakov. Pozorovanie v období migrácie neumožňuje určiť, či sa jednalo o vtáka na ťahu, alebo domáceho jedinca, ale v rovnakej oblasti bol sokol rároh pozorovaný v roku 2013 v hniezdnom období – pri kontrole búdok však bolo zistené, že sú obsadené sokolom myšiarom (Falco tinnunculus).

Búdky inštalovala organizácia BSPB/BirdLife Bulharsko v spolupráci so zodpovednou energetickou spoločnosťou, za účelom vytvorenia bezpečných hniezdnych podmienok pre sokola rároha. Okrem toho realizuje projektový tím opatrenia na zlepšenie potravných podmienok, najmä rozvojom pasienkov, v záujme udržania populácií sysľa pasienkového, ktorý je obľúbenou korisťou sokola rároha. V solupráci s organiáciou Enrgo-Pro bolo ekologizovaných takmer 400 stĺpov proti zásahom elektrickým prúdom, čo pomôže tiež znížiť výpadky na sieti.

Počas posledných mesiacov sa vďaka snahám BSPB a iných mimovládnych organizácií podarilo zastaviť rozľahlú deštrukciu – zámer na výstavbu veterného parku s 95 turbínami (http://bspb.org/show2.php?id=2816&menu_id=33) v tesnej blízkosti dočasne obývaných území jedincami sokola rároha počas migrácie a v zimnom období (pri CHVÚ “jazero Durankulak”) a zničenie významných stepných oblastí v CHVÚ “Kaliakra” (http://bspb-redbreasts.org/bg/?page_id=71).

Nové pozorovania a úspechy našej práce nám dávajú nádej, že aj napriek ťažkostiam nájde sokol rároh bezpečené miesto na hniezdenie v Bulharsku a bude vymazaný z kategórie „vyhynutý ako hniezdiaci druh“.

Photo: Emil Todorov

Photo: Emil Todorov

. . . . . . . . . . . . . . . . . .