Nové búdky pre sokola rároha na severovýchode Bulharska

5 z plánovaných 10 hliníkových búdok bolo inštalovaných v máji 2012, ako súčasť ochranárskych aktivít LIFE+ projektu LIFE09 NAT/HU/000384 „Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku“. Búdky sú na miestach špeciálne vybraných na základe rôznych kritérií, ako predchádzajúce pozorovania sokola rároha, dobré zdroje potravy, minimum ohrození, málo návštevníkov a pod. Sú vyrobené z hliníka a sú „maďarského“ typu, ktorý sa v Karpatskej kotline preukázal byť veľmi úspešný – vďaka ochranárskym snahám našich kolegov tu populácia rastie.

Búdky boli osadené napriek dlhotrvajúcemu zlému počasiu. Tím musel navyše dbať na to, aby nedošlo k zničeniu plodín na okolitých poliach, takže museli búdky a náradie niesť niekoľko sto metrov od auta k stožiaru. Montáž bola realizovaná so správcom energetickej siete a manažmentom Využitie siete regiónu Varna, ako aj lokálnymi vedúcimi a úradníkmi spolčnosti, inžiniermi Dobromir Doychev, Ivan Velikov a Dimiter Chernev.

60% takýchto búdok, inštalovaných v rámci iných projektov na rôznych miestach krajiny, bolo obsadených sokolom myšiarom (Falco tinnunculus) a páry úspešne vyviedli mláďatá. Toto je dôkaz vhodných podmienok (hlavne dostatok potravy a málo rizikových faktorov). Dúfame, že čoskoro búdky pritiahnu sokola rároha, aby začal opäť hniezdiť v severovýchodnom Bulharsku. Za posledných niekoľko rokov máme tri záznamy o výskyte sokola rároha v blízkosti podobnej hliníkovej búdky, jeden z nich v projektovej oblasti.

Búdky boli umiestnené na stožiare 400 kV elektrického vedenia, ďalšie budú umiestnené na podobné linky.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .