Mláďatá na syslích lokalitách na Slovensku

Reštitúcia sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) v rámci projektu LIFE09 NAT/HU/000384, zameraného na ochranu sokola rároha (Falco cherrug), začala na Slovensku v roku 2011. Odvtedy bolo takmer 500 jedincov prenesených zo zdrojových lokalít na dve nové lokality v dvoch projektových chránených vtáčích územiach - Záhorské Pomoravie a Muránska planina. Tento rok boli na Záhorí prvýkrát pozorované mláďatá. To znamená, že reprodukcia bola úspešná a rovnako aj reštitúcia. Dúfame, že populácia bude rásť a podarí sa nám vytvoriť stabilnú kolóniu na oboch lokalitách.

 

Lucia Deutschová

Koordinátor projektu pre Slovensko

Ochrana dravcov na Slovensku

deutschova@dravce.sk

. . . . . . . . . . . . . . . . . .