Ekologizácia nebezpečných stĺpov elektrického vedenia prenosovej sústavy na severovýchode Bulharska

Bulharská organizácia na ochranu vtáctva (BSPB) a Energo-Pro Grid začali s ekologizáciou najnebezpečnejších úsekov distribučnej siete elektrických vedení na severovýchode Bulharska, v záujem ochrany vtáctva a zlepšenie poskytovaných služieb.

Na konci roka 2012 podpísala energetická spoločnosť s ochranármi memorandum o spolupráci v rámci projektu LIFE. Toto bol dôležitý i logický krok, nakoľko Enrgo-Pro Grid je jediná energetická spoločnosť, pôsobiaca v severovýchodnej časti Bulharska, ktorej oblasť pôsobnosti sa prelína s projektovým územím.

„Sokol rároh je typickým druhom otvorených stepných biotopov“ – hovorí Dr. Petar Yankov, projektový odborný koordinátor. „Jedným z najvýznamnejších rizík pre tieto vtáky sú nebezpečné elektrické vedenia v oblastiach, ktoré obývajú. Pravdepodobne z tohto dôvodu zahynul v roku 2012 slovenský sokol rároh menom Slávka, označený satelitnou vysielačkou, ktorý v Bulharsku strávil viac ako rok. Vysoko si ceníme vôľu spoločnosti Energo-Pro Grid spolupracovať s našou organizáciou pri ochrane ohrozených druhov pred rizikom zásahu elektrickým prúdom.“ – dodáva P. Yankov.

Pracovníci BSPB zozbierali údaje o špecifických prípadoch úmrtí vtákov, ktoré umožnili identifikáciu najnebezpečnejších úsekov distribučnej siete. Vďaka podpore Európskej komisie v rámci programu LIFE+, BSPB môže nakúpiť špeciálne izolátory za účelom ošetrenia 600 stĺpov v oblasti rozšírenia globálne ohrozeného druhu.

Photo: Marina Georgieva

Photo: Marina Georgieva

Photo: A. Staneva

. . . . . . . . . . . . . . . . . .