Druhý sokol rároh označený satelitnou vysielačkou v Rumunsku

1. júna 2012 bol satelitnou vysielačkou označený druhý sokol rároh v Rumunsku. Akcie sa zúčastnili odborníci z organizácie MME BirdLife Maďarsko a LIFE projektového tímu, zamestnanci Transelectrica SA’s (rumunský správca prenosovej sústavy), pobočka Timisoara a zamestanci Milvus Group. Akcia sa konala v regióne Banat, v rámci projektu LIFE09 NAT/HU/000384 „Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku“, s cieľom zberu informácií o živote sokola rároha. Presnejšie, sledovaním pohybu týchto vtákov, ornitológovia môžu zistiť aké sú faktory ohrozenia počas ich letu, loviská a špecifické oblasti, kam mláďatá migrujú počas zimy. Všetky tieto informácie využijú ochranári pri určení vhodných opatrení, ktoré sú nevyhnutné na stabilizáciu hniezdnej populácie druhu.

Vysielačka má solárny článok, ktorý zabezpečí pre systém dostatok energie. Taktiež má GPS lokátor, ktorý lokalizuje jedinca počas letu, prostredníctvom komunikácie so satelitmi. Dáta sú sťahované do počítača každý tretí deň. Vysielačka je umiestnená na chrbát sokola, takým istým spôsobom ako batoh na chrbát. Pomerne malá hmotnosť vysielačky (22 gramov, čo je približne 2 % hmotnosti jedinca), neovplyvňuje bežný život sokola.

Sokol rároh, ktorý dostal vysielačku, bol nazvaný Thea. Je to mladá samica, vážiaca vyše 1 kg. Má aj sestru, s ktorou sú jedinými známymi mláďatami rároha v Rumunsku v roku 2012. Obe mláďatá boli označené ornitologickými krúžkami.

Keďže sokoly si nestavajú vlastné hniezda, skoro na jar toho roku rodičia Thei obsadili opustené havranie hniezdo, umiestnené na stožiari vysokého elektrického napätia. Tu zniesli vajcia a začali hniezdiť. V dôsledku ničenia prirodzených biotopov v Rumunsku, hlavne výrubu solitérnych stromov v otvorenej krajine, sú rárohy nútené hniezdiť na stožiaroch. Počas vyššie spomenutej akcie pracovníci Transelectrica SA vyliezli hore k hniezdu rároha a zniesli dole obidve mláďatá, aby ornitológovia mohli osadiť vysielačku na Theu a obidve okrúžkovať.

Onedlho, keď Thea opustí hniezdo, budeme schopní sledovať jej pohyb na web stránke projektu.
Chceli by sme poďakovať vedeniu spoločnosti Transelectrica a technickému tímu za ich podporu a našim kolegom z Maďarska za odbornú pomoc.

Setry – Photo: Socrate Adrianopolit

prvá Odysea mladého rároha – Photo: Marius Petrovici

ryska ukazuje hmotnosť vyše 1 kg – Photo: Marius Petrovici

Thea s vysielačkou – Photo: Luca Dehelean

. . . . . . . . . . . . . . . . . .