Dostali sme cenu Najlepšie projekty LIFE Príroda

Udeľovanie cien za najlepšie projekty LIFE Príroda, ukončených v roku 2010, sa konalo v Bruseli, v podvečer 23. mája 2012.

Boli sme ocenení za projekt „Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline“. Cenu prevzali: riaditeľ národného parku Bükk, Szilárd Grédics, projektový manažér József Fidlóczky a administrátorka Viktória Bene, v zastúpení ďalších patnerských organizácií.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .