Barnabásov syn dostal vysielačku

Barnabás je jeden z dvoch samcov, ktorí boli označení satelitnou vysielačkou v roku 2007 a ich vysielačka stále funguje. Barnabás sa po dlhom putovaní usídlil v Českej republike, asi 300 km od svojho rodného hniezda v Kisalföld, smerom na sever. Neúspešné hniezdenie v minulom roku vystriedalo úspešné tento rok, v hniezde myšiaka lesného na topoli. Z hniezda úspešne vyletelo 5 mláďat. Samec Tobias bol označený satelitnou vysielačkou len niekoľko minút pred vyletením.

Photo: József Fidlóczky

Photo: János Bagyura

Photo: János Bagyura

Photo: János Bagyura

Photo: János Bagyura

Photo: József Fidlóczky

Photo: József Fidlóczky

. . . . . . . . . . . . . . . . . .