Ultimele repopulări de popândăi în Slovacia

În data de 1  aprilie 2014 s-a început repopularea popândăilor în cadrul proiectului LIFE09 NAT/HU/000384 în Vestul Slovaciei. 18 exemplare au fost capturate  pe aeroportul Bratislavei, exemplare care au fost eliberate luni, 4 aprilie. Este ultimul an al proiectului când au fost repopulați popândăi. Între anii 2011-2014, pe cele două situri Natura 2000: SKCHVU016 Záhorské Pomoravie şi SKCHVU017 Muranska planina au fost eliberate în total 500 de exemplare. Cu fermierii locali am avut o colaborare bună şi sperăm că în aceste situri colonia de popândăi va deveni stabilă. Managementul habitatelor de popândăi este foarte importantă: cu dispariţia păşunilor dispar şi popândăii. Cu câțiva ani în urmă popândăii reprezentau hrana de bază al şoimului dunărean şi al acvilei de câmp, deci protecţia popândăilor este vitală pentru aceste răpitoare.

Aici puteţi urmări perortajul tv >>

Lucia Deutschová
coordinator proiect
Asociaţia pentru protecţia răpitoarelor din Slovacia

Ochrana dravcov na Slovensku

deutschova@dravce.sk

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Lucia Deutschova

Photo: Norbert Sommer

Photo: Norbert Sommer

Photo: Norbert Sommer

Photo: Tomas Blaskovi

. . . . . . . . . . . . . . . . . .