Șoimi dunăreni echipați cu transmițător satelitar în Slovacia

Membrii Asociației pentru Protecția Păsărilor Răpitoare din Slovacia au montat transmițător satelitar pe 4 juvenili de șoim dunărean, pentru a studia impactul turbinelor eoliene asupra populației acestei specii. Cele 4 păsări tinere care au fost dotate cu transmițător, provin din 3 cuiburi diferite, situate lângă granița slovaco-ungară și slovaco-austriacă.

Photo: Josef Chavko

. . . . . . . . . . . . . . . . . .