Rezultatele monitorizării șoimului dunărean (Falco cherrug) în nord-estul Bulgariei

În 2012 monitorizarea șoimului dunărean (Falco cherrug) în nord-estul Bulgariei a dat rezultate interesante. Abia în doar două cazuri s-au observat șoimi dunăreni în perioada de iarnă, care este mult mai puțin față de anii trecuți. Nu există nici o informație despre existența unei zone de ședere temporară a șoimilor, fenomen tipic în anii trecuți.  

În perioada pasajului de primăvară au fost observați în total 9 șoimi dunăreni, care au accesat aria proiectului. Locațiile unde s-au făcut aceste observații corespund cu rutele cunoscute din anii precedenții. Acest fapt confirmă din nou presupunerile noastre privind faptul că, deși șoimul dunărean este un zburător iscusit, uneori urmează culoare de migrație bine stabilite. În perioada de dispersare a juvenililor care are loc după perioada de cuibărit, a fost văzută doar o singură pasăre, iar celelalte 8 au fost observate toamna, în apropierea rutelor bine cunoscute deja.

Echipajele formate de angajații BSPB/BirdLife Bulgaria care lucrează în cadrul proiectului LIFE+ „Conservarea șoimului dunărean din nord-estul Bulgariei, România, Ungaria și Slovacia” (LIFE09NAT/HU/000384), au acordat o atenție deosebită monitorizării șoimului dunărean în timpul reproducerii. În 2012 zonele potențiale de reproducere au fost studiate parțial în conformitate cu programarea activităților de proiect. În total s-au acumulat 16 observații asupra unor șoimi dunăreni, în trei regiuni diferite ale proiectului. Unele păsări observate au fost în migrație sau era vorba doar de exemplare necuibăritoare, dar în anumite teritorii adecvate pentru cuibăritul șoimilor au existat observații asupra unor șoimi adulți chiar în mijlocul lunii mai și iunie, perioada de creștere a puilor. În unele cazuri șoimii au vânat cu succes ciori de semănătură (Corvus frugilegus). Un șoim dunărean a fost observat atacând, urmărind și încercând să fure prada unui uliu porumbar (Accipiter gentilis). Din păcate specia nu a fost văzută în cursul celor două ieșiri făcute în acel teritoriu în care o pereche a fost observată în 2011 vânând. Motivul pentru care păsările nu au mai fost văzute aici ar putea să fie doar faptul că pur și simplu perechea este absentă în acest an, dar trebuie să amintim și că această zonă este una foarte extinsă și astfel greu de supravegheat.

Pentru mai multe informații contactați:
Dr. Petar Iankov,
Mobil: +359 878 599 373
E-mail: petar.iankov@bspb.org

. . . . . . . . . . . . . . . . . .