Új volier épült Szlovákiában a sérült madarak befogadására

Egy, a LIFE program keretében, a sérült madarak számára épített, új voliert adtak át 2012 január 18-án a pozsonyi állatkert menhelyén. A volier a sérült, vagy más okból nem elengedhető kerecsenek, vagy más madarak elhelyezésére szolgál, a kezelésük alatti időszakban.

Bolgár madarászok mentettek meg egy Szlovákiából származó ritka sólymot

A Slávka névre keresztelt szlovák kerecsen, amelyet 2011 júniusában jelöltek műholdas jeladóval, majdnem elpusztult Közép-Bulgáriában. Hála a madarászok közbelépésének, Slávka megmenekült, és a szakszerű kezelés után elengedésre került.

Nagy előrelépés Bulgáriában, a kerecsensólyom védelmében

A kerecsensólyom védelme Északkelet Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában” (LIFE09NAT-HU-000384) elnevezésű nemzetközi program bolgár csapata jó évet zárt e világszerte veszélyeztetett faj védelmének terén. Az elsődleges felmérések azt mutatták, hogy a faj legalább egy párja jelen van a projektterületen, bár fészkelésük továbbra is bizonytalan. Legalább 4 kerecsensólyom a tél nagy részét Északkelet-Bulgáriában töltötte. Első alkalommal került bizonyításra, hogy nemcsak magyar, hanem ukrán, és szlovák kerecsenek is átvonulnak Bulgárián. Ezt a magyar és szlovák projektpartnerek által jelölt madarak adatai igazolták.

Sikeres évet zártak a kerecsenek Magyarországon

A tavalyinál jóval sikeresebb évük volt a kerecsensólymoknak Magyarországon: 144 sikeres költésből összesen 425 kerecsensólyom fióka repült ki a magyarországi fészkekből az idén, ami fészkenként 2,95-ös fiókaszámot jelent.

A kerecsensólyom és a kék vércse a Bonni Egyezmény I-es függelékébe került

A vonuló állatfajok védelméről szóló Bonni Egyezmény részes feleinek 10. Konferenciáján – hivatalosan az Európai Unió, de gyakorlatilag Magyarország – javaslatára két ragadozómadár-faj, a kék vércse és a kerecsensólyom is az Egyezmény I-es Függelékébe került. A magasabb védelmi kategória nagyobb figyelmet, és több forrást jelent a listán szereplő fajok számára. A kerecsensólyom esetében erre nagy szükség is van, hiszen a faj állományának legnagyobb részét adó közép-ázsiai populáció drasztikus mértékben fogyatkozik, ahogyan azt a legfrissebb, 2011-es adatok is mutatják.

Tartalom átvétel
. . . . . . . . . . . . . . . . . .