A kerecsensólyom (Falco cherrug) újabb megfigyelése mesterséges fészekláda mellett Északkelet Bulgáriában

2013 október 16-án a Life+ projektcsapat – A kerecsensólyom védelme ÉK Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában” (LIFE09 NAT/H/000384)  - egy kerecsensólyom tojót figyelt meg Dobrudzsában egy, a BSPB/BirdLife Bulgária által kihelyezett fészekláda mellett. A kerecsen több tucat vonuló egerészölyv (Buteo buteo) közül eggyel volt termikben, és amikor az ölyv folytatta útját dél felé, a kerecsen visszafordult a másik irányba. Attól függetlenül, hogy a megfigyelés vonulási időszakban történt, a megfigyelésből nem lehet következtetni arra, hogy helyi, vagy kóborló madárról van-e szó. Ugyanezen a területen a 2013-as költési időszakban is történt megfigyelés, a 2013-as fészekellenőrzés során azonban vörös vércse (Falco tinnunculus) foglalta a fészekládát. 

A BSPB/BirdLife Bulgária és a Electricity System Operator Kft. együttműködésében kihelyezett fészekládák célja a biztonságos fészkelőhelyek kialakítása a kerecsensólymok számára. Emellett, „A kerecsensólyom védelme ÉK Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában” projekt csapata a kerecsenek leromlott táplálékbázisának javításán is dolgozik. A tevékenységek magukba foglalják a helyi állattartók számára nyújtott segítséget, mivel a legeltetés segíti az ürgés élőhelyek fennmaradását, ami a kerecsen egyik kedvenc tápláléka.

Az Eenergo-Proval együttműködve majdnem 400 oszlop lett szigetelve, hogy megelőzzük a madarak áramütés okozta pusztulását. Ez a helyieknek és a cégeknek is érdekük, mivel így az áramkimaradások száma is csökkeni fog a jövőben.

Az elmúlt hónapokban, a BSPB/BirdLife Bulgária és más civil szervezetek összefogásával, sikerült egy kiterjedt pustítással járó projektet leállítani – egy 95 turbinából álló szélerőmű park építését állítottuk le (http://bspb.org/show2.php?id=2816&menu_id=33), a kerecsensólymok vonulási időszakban és télen használt időszakos megtelepedési területének közelében (a Durankulak-tó Natura 2000 terület mellett). A pusztítás a Kaliakra Natura 2000 terület sztyepp területét is jelentős mértékben veszélyeztette (http://bspb-redbreasts.org/bg/?page_id=71).

Az újabb megfigyelés és az elért siker reményt ad arra nézve, hogy a nehézségek ellenére, a kerecsensólyom újra megtalálja a fiókanevelésre alkalmas, biztonságos helyét Bulgáriában, és kikerül a „fészkelőfajként kipusztult” kategóriából...

Photo: Emil Todorov

Photo: Emil Todorov

. . . . . . . . . . . . . . . . . .