Церемония по откриването на нова волиера в Ратновце

На 3 май в спасителния център на организацията „Хавран“ в Ратновце бе открита нова волиера, построена в рамките на проекта за опазване на ловния сокол по програма LIFE. Волиерата бе открита от Растислав Рибанич, директор на отдела за опазване на природата към Министерството на околната среда на Словашката Република, и изпълнителният директор на Словашкото дружество за защита на грабливите птици – асоцииран бенефициент  на проекта по LIFE. Построяването на волиерата бе финансирано от Европейската комисия, „Западнословенска енергетика“, фондациите  PWC и „Татра Банка“.

Освен тази волиера, още една бе построена по проекта, финансиран от програма LIFE, в спасителния център на Братиславската зоологическа градина. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .