Устройство за сателитно проследяване отново спаси живота на птица

Експерти от MME/БърдЛайф Унгария намериха изтощен ловен сокол в град Пещ, където след извършени лабораторни изследвания се оказа, че проблемът най-вероятно е предизвикан от вътрешни паразити. След едномесечно лечение птицата бе готова да бъде освободена. Ловният сокол беше върнат в природата на 8-ми ноември, близо до град Чаквар в защитена територия, управлявана от Фондациятa в обществена полза Про Вертес (Pro Vértes Public Foundation).

Възрастният мъжки ловен сокол бе спасен от сателитно-проследяващото устройство, което е носил на гърба си. Предавателят бе поставен в рамките на проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия“'. Колегите от MME/БърдЛайф Унгария са разбрали, че нещо не е наред с птицата след като са получили поредица от сигнали, идващи от едно и също място, и са отишли да я намерят.

Карта (кликни за да увеличиш) на друг ловен сокол с поставен предавател, "Barnabás" показваща колко важна, нова за науката информация за вида може да бъде получена благодарение на устройството.  Можете да проследявате птици (соколи, орли и щъркели) с поставени сателитни предаватели на страницата на MME/БърдЛайф Унгария: satellitetracking.eu

 

Намирането и спасяването на ловния сокол бе от изключително значение, тъй като това е възрастна размножаваща се птица, която тази година започна да гнезди в изкуствена гнездилка, поставена върху електрически стълб от линия с високо напрежение, с помощта на държавната Унгарска електроразпределителна компания МАВИР (MAVIR).

Йозеф Фидлоцки, ръководител на ЛАЙФ+ проект със спасения ловен сокол преди да бъде освободен (Снимка: Йанош Багюра).

Соколът, спасен от проследяващото устройство, след лечението и възстановяването...

...отново лети здрав (Снимка: Матиаш Проммер).

 

Национално богатство на Унгария

Световната популация на този типично степен вид птица достига по-малко от 20 000 двойки, а броят им намалява. Малко над 200 двойки гнездят в Унгария, съставлявайки най-стабилната популация в ЕС и втората по значимост – след леко намаляващата Украинска популация – в Европа. Следователно Унгария носи особена отговорност за опазването европейската популация на вида.

Ловният сокол е строго защитен вид в Унгария, а неговата природозащитна стойност се оценява на 1.000.000 HUF (~3400 EUR)1. Въпреки своята рядкост и факта, че е строго защитен, освен от естествени заплахи видът все още е незаконно преследван от човека (подобно на царския орел, морския орел и други видове). През последните години, ловни соколи са били застреляни или отровени.

1 - Това е теоретична стойност, прилагана в юридически случаи, когато някой нанася вреда върху ловен сокол или неговите яйца (убийство, нараняване, кражба, държане на затворено и др.). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .