Успешно размножаване на ловен сокол в изкуствена гнездилка в Румъния

Артур е първият ловен сокол, загнездил в Банат, Румъния след завръщането на вида в региона. За първи път той и партньорката му бяха наблюдавани от орнитолози от Милвус (Milvus Group) в края на февруари 2012 г. край високоволтов ел. стълб. На върха на стълба има гнездо, направено от клони и по поведението на птиците експертите предполагат, че това е тяхно гнездо, което се явява трето за вида в Банат.

При проверка на гнездата в края на април същата година, орнитолозите намериха черупки от яйца под тях, за които са сигурни, че са на ловен сокол. Тъй като соколите не строят гнезда, те използват готови гнезда на други птици, за да снасят и мътят яйцата си. В този случай гнездото е било нестабилно и яйцата са паднали от него. Размножаването през 2012 г. е неуспешно, но двойката ловни соколи не е напуснала района, а е била наблюдавана близо до гнездото и през месец май.

Отново през 2012 г., като част от дейностите по ЛАЙФ+ проекта „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия”, членове на „Група Милвус“ и служители на електрическата компания „Енел“ поставят изкуствени гнездилки върху високоволтови стлъбове в региона. Още същата година двойката соколи е наблюдавана около гнездото, но по неизвестни причини размножаването отново е неуспешно.

През февруари 2014 г. орнитолозите забелязват птиците близо до изкуствена гнездилка. След внимателно наблюдение те правят заключението, че за първи път в Румъния двойка ловни соколи загнездва в изкуствена алуминиева гнездилка.

След известно време Артур е заловен и на гърба му е поставен сателитен предавател. Със съдействието на електрическата компания, в гнездото е поставена камера за наблюдение на размножителния процес.

Скоро след това женската птица започва да мъти яйцата. През месец май служители на електрическата компания се изкачват по високоволтовия стълб и виждат четири малки пиленца. В старото и неудобно гнездо двойката преживява два неуспешни размножителни сезона. Сега, в новото изкуствено гнездо, те се сдобиват с четири малки.

Експерти от Унгарското орнитологично дружество (ММЕ) поставят предаватели на две от вече порасналите малки соколчета. За съжаление една седмица по-късно един от предавателите пада от гърба на соколчето.

Още три двойки ловни соколи обитават изкуствени гнездилки в региона. Заедно с двойката на Артур, те доказват колко голяма е ролята на гнездилките за осигуряване на устойчиви условия за размножаване на вида. Алуминиевите гнездилки предлагат места за размножаване на ловните соколи много по-големи и стабилни от гнездата на врани и гарвани. Четири малки няма как да се поберат в естественото гнездо, използвано от Артур и партньорката му в предишните години. Създаването на стабилна популация на ловни соколи в Румъния зависи основно от успешното размножаване на птиците. Изкуствените гнездилки допринасят съществено за осъществяването на тази цел.

Photo: Dósa Attila

Photo: Dósa Attila

Photo: Dósa Attila

Photo: Dósa Attila

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .