Терминология

Определяне на възрастта при ловния сокол

1.      Пухово малко (Pull): нелетящо малко в гнездо.. В бяло пухово опререние, крака и восковица синкави

2.      Млад (Juv): млада птица, напуснала гнездото през годината на наблюдението. По-тъмен от възрастния. Гърдите са по-равномерно напетнени, кремавият или червеникав кант на края на опашката е по-широк от при възрастните, добре видим.

3.      Непълновъзрастен или почти възрастен (Imm): от една до три години, от януари на годината, следваща тази на напускането на гнездото до декември на третата година. Линеят два пъти през този период, като оперението изсветлява. Краката и восковицата постепенно стават от синкави на жълти.

4.      Възрастен (Ad): от началото на четвъртата календарна година (4та КГ) нататък. Обширните тъмни полета на главата, шията и гърдите стават по-рехави, което му придава по-светъл вид. Краката, восковицата и околоочният пръстен са жълти, по-яркожълти при мъжките.

Определяне на пола: женските обикновено са с около 20% по-едри и са по-тъмни от мъжките.

 

Термини за местообитанията:

-        Гнездова територия: районът в радиус от около 2 km около гнездото, където е отбелязано гнездене или опит за гнездене през дадената или предишната година.  Гнездовите територии могат да са с различна големина в зависимост от типа на местообитанието. Важно е да се знае гнездящата двойка и нейното гнездо, тъй като то е основата за определяне нагнездовата територия.

-        Ловна територия: районът, където ловните соколи са наблюдавани да ловуват, да правят опити за ловуване или да се хранят.

-        Потенциална гнездова и ловна територия: районът в радиус около 5 km от гнездови места, известни през последните 10 години и места на временно пребиваване, където ловни соколи могат да се видят на двойка.

-        Място за почивка: място в гнездовата или ловната територия, редовно използвано от ловните соколи за почивка.

 

Типове изкуствени гнездилки:

1. Дървена гнездилка. Поставяна  главно на дървета. Предишни години са поставяни и на стълбове. Изготвена от дърво, с квадратна форма и открита.

2. Покрита алуминиева гнездилка. Поставяна основно на стълбове за високо напрежение. С форма на куб, изготвена от алуминий и открита от двете страни.

3. Плетена (тип кошница) изкуствена гнездилка. Поставяна предимно на дървета. Изполвана е в Словакия.

4. Изкуствено гнездо от клони. Поставяно на дървета. Изтогвено от дебели клони, в центъра запълнено с почва и листа.

5. Открита алуминиева гнездова платформа. Поставяна предимно на стълбове. Изготвена от алуминий, открита, с триъгълна форма.

 

В рамките на програмата тип 1 е 2 са поставяни в Унгария, а тип 1 и 3 – в Словакия.

 

Маркиране на птиците:

PIT пръстен: Използвани са PIT (Passive Integrated Transmitter) пръстени за индивидуално маркиране на ловни соколи. Представляват алуминиев пръстен с микроантена, която излъчва индивидуален код към приемника, когато получи енергия отвън (виж PIT антена), като по този начин птицата може да бъде идентифицирана. (Цветните пръстени при ловния сокол се замърсяват лесно и знаците стават невъзможни за разчитане, затова ние използваме PIT пръстени). PIT пръстените са поставяни на десния крак на птицата.

PIT антена и четец. Използват се за разчитане на PIT пръстени. Състоят се от пръстеновидна антена, кабел и четец. Антената се разполага в гнездото, в което е наблюдаван ловен сокол с PIT пръстен. Когато пръстенът се доближи на 4 cm от антената, тя предава кода на четеца. След това антената може да бъде махната от гнездото.

Стандартен орнитологичен пръстен. Слагаме го на левия крак на птицата.

PTT (Platform Transmitter Terminal). Уред, използан за проследяване на ловните соколи, който се прикрепва като раничка на гърба на птицата. При помощта им ловните соколи могат да бъдат проследявани с голяма точност.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .