Соколът Кило се справя добре в Сърбия

В края на всяко лято младите ловни соколи стават независими от своите родители и повечето от тях напускат гнездовищата си, за да се изхранват сами чрез ловуване, изминавайки различни разстояния в търсене на места, богати на хранителни ресурси. Соколите остават в най-богатите на храна места различно време - от дни до седмици, а понякога дорицели зими.

Отделните птици не винаги са сами в  дадена територия. Проведени наскоро проучвания чрез сателитно проследяване показват, че има места, които често привличат няколко птици по едно и също време, а понякога – дори шест ловни сокола заемат площ от едва няколко стотин хектара. И те не са единствените видове грабливи птици. Ако храната е изобилна, соколът скитник споделя една и съща територия с други видове. Причината за тези струпвания на различни видове хищни птици, както беше наблюдавано по време на нашето проучване на временните места за пребиваване на младия ловен сокол Кило, вероятно са разнообразни, но основно значение има изобилието на храна. Основна храна на ловните соколи са гризачите, но когато са недостъпни, соколите ловуват на дребни до средни по размер птици и други групи гръбначни или безгръбначни.

Кило е млад ловен сокол, който започна своето пътешествие от западна Румъния, близо до границата с Унгария и Сърбия. За да могат да проследят неговите придвижвания, още от първите дни на живота му, орнитолозите поставиха сателитен предавател на гърба му. Подобно на по-голямата му сестра Теа, чиято склонност да пътешества впечатли изследователите с опита си да започне да гнезди сред съседната субпопулация на ловни соколи на Крим (с което даде жив пример за генетичния обмен между ловните соколи от съседни субпопулации), Кило намери кураж да достигне Украинско-Руската граница много скоро след като се беше научил да лети. След кратък престой, той се върна в гнездовия си район, като дългото пътуване му беше заело едва две седмици. Понастоящем, той обитава областта Войводина в Сърбия.

В края на ноември, екип от румънски и сръбски орнитолози откри Кило на едно от любимите му места в Северна Сърбия, благодарение проследяването му с помощта на GPS и сателитния предавател, закрепен на гърба му. Беше спокойна есенна утрин, когато намериха Кило, седящ в ожъната житна нива. Земята беше осеяна с малки дупки, направени от полските мишки и други дребни гризачи. Достигайки до птицата, орнитолозите забелязаха, че тя е в добро физическо състояние, а полетът му – лек и силен – характерен за здрав млад ловен сокол. Кило не остана дълго в полезрението на изследователите, бързо изчезна зад ивица от дървета, въпреки че те го откриха отново - едва няколко километра по-далеч. Дори да не е наблюдаван по време на хранене, многобройните дупки в нивата ни кара да смятаме, че причина за престоя на Кило на това конкретно място е обилието на гризачи, достъпни за него като храна. Вероятно, Кило не е единствен в този район; друг млад ловен сокол е бил наблюдаван кацнал върху стълб от високоволтовата електрическа мрежа – място за наблюдние, често използвано от този вид соколи.

Докато претърсваха района, орнитолозите събраха допълнителна информация за други видове хищни птици. Заключението беше изненадващо: над 100 мишелова бяха наблюдавани на същото място – птица, която е известна със способността си да пази земеделските земи и да действа като естествена алтернатива на токсичните родентициди, предпочитани от много фермери. Освен мишелови, бяха наблюдавани черношипи ветрушки и полски блатари.

Снимки: Luca Dehelean

. . . . . . . . . . . . . . . . . .