Снимка на Саму, готов да напусне гнездото

Един от посетителите на сайта ни  препоръча следното: „Най-вероятно за много хора ще бъде интересно да следят израстването на младите до напускането на гнездото, но някои  не могат да го правят редовно. Затова би било добре да запишете процеса и да го публикувате в сайта. Със сигурност хората ще оценят това...“

Благодарение на персонала на MAVIR, които стопанисват поддържат мястото и изпратиха Хайнал за поставяне на предавател, можем да покажем снимка на Саму, готов да напусне гнездото. Разбира се, ще публикуваме и снимка на Хайнал преди излитане от гнездото.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .