Синът на Барнабас получи сателитен предавател

Барнабас е един от двата мъжки ловни сокола, на които поставихме сателитни предаватели през 2007 г. и тези предаватели още работят. След дълго странстване, Барнабас се установи в Чехия, на около 300 км от родното си място Кисалфьолд на север. Неуспешният гнездови сезон миналата година бе последван от успешен опит тази година. Птицата използва гнездо на мишелов върху топола и пет малки излетяха успешно от него. В последните минути преди излитането си, младата мъжка птица Тобиас бе снабдена със сателитен предавател.

Photo: József Fidlóczky

Photo: János Bagyura

Photo: János Bagyura

Photo: János Bagyura

Photo: János Bagyura

Photo: József Fidlóczky

Photo: József Fidlóczky

. . . . . . . . . . . . . . . . . .