Румънски ловен сокол гнезди в Крим

Сателитно проследяване разкри дълго подозирана генетична връзка между популациите на ловния сокол в Централна и Източна Европа.  Откритието очертава нова перспектива за опазването на вида.

Женският ловен сокол Теа се излюпи в Западна Румъния през 2012 година. Тя беше едно от малките на нова двойка в района на  граничната зона между Румъния, Сърбия  и Унгария, установена през тази година. Точно преди да напусне гнездото, експерти от Милвус Груп (Румъния), Дирекцията на Национален парк Бюк (Унгария) и ММЕ / BirdLife Унгария, с активна подкрепа от електирческата компания „Транселектрика“, поставиха сателитен предавател на птицата, за да следят придвижванията й и да получат информация за по-ефективното опазване на вида. Акцията бе част от втория проект за опазване ловния сокол LIFE+Nature (LIFE09 NAT/H/000384), управляван от Дирекцията на Национален парк  Бюк с участието на природозащитни организации от Унгария, Словакия, Румъния и България.

Теа преди да напусне гнездото, снимка: Сократ Адрианополи

Теа след полставянето на предавателя, снимка: Лука Дехелиан

Теа близо до гнездото  й в Румъния, снимка: Золт Хегиели

 

Теа не се застоя около гнездото: само за около месец след като го напусна, тя вече беше в източноевропейските степи. Тя прекара лятото в Русия, в местообитание представляващо мозайка от естествени степи и земеделски площи между Черно и Каспийско море. През есента тя мигрира около 800 км югозападно и прекара зимата в Крим. През пролетта птицата се задържа в този район, както показваха и сигналите на устройство за сателитно проследяване. В средата на март местоположението на птицата започна да се фокусира върху едно конкретно място, но данните показваха, че Теа е добре, че нищо лошо не бе се случило с нея - причината беше друга. Накрая Юрий Милобог (от Украинския център за проучване на хищните птици) провери района и потвърди, че Теа има три яйца във вече свое гнездо.

Това е първият случай, в който ловен сокол започва гнездене в друга популация, на 1200 км от родното му място (ловните соколи и грабливите птици като цяло са склонни да избират територия в района на първия им полет). Данните от опръстеняването на повече от 2500 ловни соколи и сателитното проследяване на няколко десетки от тях в Централна Европа през последните десетилетия не показват да е имало подобен случай, въпреки че млади птици от Централна Европа редовно посещават източноевропейските степи.

Придвижванията на Теа в Източна Европа (ареалите на популациите на ловния сокол са дадени в по-тъмно синьо)

 

Видът е световно застрашен, а популацията му намалява в целия му ареал с изключение на Централна Европа, където тя се увеличава леко, и в Украйна, където популацията изглежда стабилна. Да не забравяме обаче, че тези райони дават по-малко от 10% от световната популация на вида. Токовите удари, отравянето, отстрелът, капаните и  загубата на местообитания са основните фактори, които застрашават оцеляването на ловния сокол.

Ловната територия на Теа в близост до гнездото, снимка: Юрий Милобог

Домът на Теа в Крим, снимка: Юрий Милобог

Гнездото на Теа, снимка: Юрий Милобог

Гнездото на Теа, снимка: Юрий Милобог

Гнездото на Теа с яйца, снимка: Юрий Милобог

 

Случаят с Теа дава надежда, че укрепването на определени популации може да има положително въздействие върху популации в по-лошо състояние. За истински успех, обаче, заплахите във всички райони трябва да бъдат отстранени или намалени значително.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .