Резултати от мониторинга наловният сокол (Falco cherrug) в Североизточна България

Мониторингът на състоянието на ловния сокол (Falco cherrug) в Североизточна България през 2012 г. показа някои интересни факти. Наблюденията на зимуващи птици са само 2 – доста по-малко от предишните години. Липсват индикации за наличие на зони на временно пребиваване през зимата, каквито имаше преди.

Общо 9 наблюдения на мигриращи през проектния район ловни соколи са регистрирани по време на пролетния прелет. Разположението им в значителна степен съвпада с известните от предишни години „трасета”, което е още едно потвърждение, че този вид се придържа към определени „прелетни коридори”, независимо, че е добър активен летец. По време на следгнездовите скитания е наблюдаван един ловен сокол, а други 8 птици са регистрирани при есенната миграция, повечето – по добре познатите трасета.

Екипите на БДЗП/БърдЛайф България по международния проект по програма Лайф+ „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” (LIFE09NAT/HU/000384) отделиха особено внимание на проследяването състоянието на вида през гнездовия сезон. Съгласно програмата на проекта през 2012 г. потенциалните гнездови места бяха обходени само частично. Въпреки това, в три различни участъка от проектния район бяха регистрирани 16 наблюдения на ловни соколи с вероятност за размножаване. Възможно е някои от установените птици да са били късни мигранти или негнездящи индивиди, но има и наблюдения на възрастни птици в подходящи за гнездене места и в средата на месеците май и юни.В някои от случаи наблюдаваните соколи са ловували успешно на полски врани (Corvusfrugilegus).Наблюдаван е ловен сокол да атакува, преследва и прави опит да отнеме плячката на голям ястреб (Accipiter gentilis). Видът не беше установен при двете посещения на мястото, където през 2011 г. беше наблюдавана ловуваща двойка. Причина за това може да е както отсъствието й през тази година, така и обширния и много труден за обследване район.

За повече информация:

д-р Петър Янков,
моб. 0878 599 373
petar.iankov@bspb.org

. . . . . . . . . . . . . . . . . .