Първа среща на международната група за опазване на ловния сокол в Абу Даби

На 29 март 2012 г. Програмата на ООН за околна среда / Секретариатът на Конвенцията за опазване на мигриращи видове диви животни организираха първа среща на Работната група за опазване на ловния сокол в Абу Даби, Обединени арабски емирства. Участваха 30 специалисти от 18 различни страни, включително  държавни служители и представители на международни и национални неправителствени организации. 

Срещата бе домакинствана от Временното координационно звено на Програмата на ООН за околна среда / Конвенция за опазване на мигриращи видове, Афро-Евроазиатско споразумение за сътрудничество по Конвенцията за опазване на мигриращите видове грабливи птици.

Нуждата от създаване на Работна група за опазване на ловния сокол беше официално установена от Конвенцията за мигриращите видове (КМВ), Резолюция 10.28,  и решение за това бе прието на 10-тата Конференция на страните по КМВ, която се проведе в Норвегия през ноември 2011 г.  Работната група цели да събере страните от ареала на ловния сокол (Falco cherrug), както и координиращите партньори и други заинтересовани страни, и да разработи съгласуван Световен план за действие за вида. Той ще включва както природозащитни дейности, така и система за мониторинг с цел опазване на ловния сокол.
Централно-европейското трансгранично сътрудничество, и по-специално проектът по програма LIFЕ за опазване на ловния сокол, бе представено на срещата от Матияш Промер. Природозащитните усилия и опита на централно-европейските страни са всепризнати от експерти в цял свят и редица аспекти от работата може да бъдат приложени и в други части от ареала на вида.

Further information >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . .