Първа двойка ловни соколи от Румъния заема изкуствена гнездилка

За пръв път откакто през 2012 г. над 40 изкуствени гнездилки бяха поставени в западна Румъния, една от тях е вече заета от двойка ловни соколи. Засега двата сокола единствено посещават гнездилката и оглеждат територията около нея, но екипът ни очаква те да се установят и женската да снесе яйца през следващите няколко седмици. Затова, ние ще ги наблюдаваме постоянно. Гнездата са направени от алуминий и са монтирани върху електрически стълбове насред обработваеми земи.

Въпреки че се надявахме някои соколи да пристъпят към мътене в гнездилките през последните две години, опитът на колеги от Унгария, изпълняващи подобен проект, показва, че вероятността за това е малка, тъй като ловните соколи са предпазливи птици и преди всичко се опитват да се придържат към вече познати гнезда. Поради това, не беше изненадващо, че същата двойка ловни соколи заемаше едно и също гарваново гнездо през 2012 и 2013 г., въпреки лошото състояние на гнездото. За съжаление, през 2012 г., поради наличие на дупка в основата на гарвановото гнездо, яйцата на соколите изпаднаха от него, а екипът ни ги намери счупени на земята. Изкуствените гнездилки би трябвало да ограничат този проблем и да осигурят успешното гнездене на двойката.

В западна Румъния има едва четири двойки ловни соколи, от 5 или 6 двойки в цялата страна. Успешното гнездене на вида е от жизнено важно значение за възстановяването на популацията му.

Foto: Luca Dehelean

. . . . . . . . . . . . . . . . . .