Приключи втората украинско – унгаро – румънска експедиция до южна Украйна

Като продължение на експедицията през 2011 г., в рамките на втория проект по програма LIFE за опазване на ловния сокол (LIFE NAT/H/000384) посетихме отново украинските степи. Районът се посещава често от млади ловни соколи със сателитни предаватели, излетели от Карпатския басейн, и затова е от голямо значение за нашите млади птици през ранния етап от живота им.

Доклад от втората експедиция в Украйна 2012 (PDF) >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . .