Получихме награда за най-добър проект по програма LIFE+ Nature

Церемонията по награждаване на най-добрите проекти по програма LIFE+ Nature се проведе в Брюксел на 23 май 2012 г.

Нашият проект бе удостоен с честта да получи наградата за „Опазване на ловния сокол в Карпатския басейн“.
Наградата бе връчена на г-н Шилард Гредикс, Директор на Национален парк „Бюк“, г-н Йозеф Фидлоски, ръководител на проекта и г-жа Виктория Бене, администратор на проекта, от името на партньорските организации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .