Нови гнездилки за ловен сокол в Североизточна България

Пет от предвидените общо 10 алуминиеви гнездилки бяха монтирани в края на м. май 2012 г. в рамките на природозащитните дейности по проект „Опазване на ловния сокол в североизточна България, Румъния, Унгария и Словакия“, финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз. Генздилките са поставени на места, специално подбрани по определени критерии  -  предишни наблюдения на ловни соколи,  добри хранителни ресурси, минимални заплахи, слаба посещаемост и т.н. Те са изработени от алуминий по „унгарски” образец, доказан като много успешен в Карпатския район, където благодарение природозащитните усилия популацията на вида продължава да нараства.

Гнездилките бяха монтирани въпреки задържалото се продължително неблагоприятно време. Допълнително затруднение за екипа бе породено и от необходимостта да се пазят посевите в околните земеделски площи, заради което в някои случаи те и екипировката са пренасяни на ръка стотици метри от колите до стълбовете. Монтирането бе осъществено със съдействието на ЕСО ЕАД, на ръководството на МЕР – Варна, както и на местните ръководители и служители на компанията инж. Добромир Дойчев, инж. Иван Великов и Димитър Чернев.

Монтираните преди по други проекти подобни гнездилки на различни места в страната са заети на над 60% от двойки черношипи ветрушки (Falco tinnunculus), които успешно отглеждат потомство, а това е признак за подходящи условия (особено достатъчно храна и липса на рискови фактори). Затова се надяваме гнездилките да привлекат ловния сокол и той отново да пристъпи към гнездене в Североизточна България. През последните няколко години вече има три наблюдения на ловни соколи в близост до подобни алуминиеви гнездилки, като едно от тези наблюдения е в проектния район и за него беше вече съобщено.

Петте гнездилки са монтирани на електропровод от 400 kV мрежа, като безкомпромисна защита от евентуални посегателства. Останалите 5 ще бъдат монтирани на друг подобен електропровод.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .