Необичайно свидетелство за качество на гнездилките за ловен сокол (Falco cherrug) в България

Необикновен случай показа, че поставяните от БДЗП/БърдЛайф България метални гнездилки за ловен сокол се „разграбват като топъл хляб” от хищни птици. Възрастна мъжка черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) започна да заема гнездилката само няколко минути след поставянето й и преди още човекът, който я е монтирал, да е слязъл от стълба!

Това, че близо 70% от поставените в България 147 метални гнездилки „унгарски” образец са вече заети от черношипи ветрушки, не беше особена изненада за природозащитниците от БДЗП. Не беше изненада и появата на ловни соколи около 3 от тях. Но когато на 19.06.2012 г. мъжка черношипа ветрушка долетя само няколко минути след закрепването на гнездилка №302 на стълба и почти веднака кацна в нея, при това – докато монтиралият я човек беше още на стълба, си беше истински куриоз. Първоначално птицата направи няколко кръга над стълба, после кацна за миг на гнездилката, пак направи кръг и кацна направо в нея. После застана на ръба й с вид на горд новодомец, оглеждайки надолу към хората под стълба. Отново влезе в гнездилката, започна да маха с крила, пак застана на ръба, после излетя и след няколко кръга над стълба отново кацна вътре. Оставихме я в своя нов дом...

БДЗП поставя гнездилки за ловен сокол от 2008 г. насам и до момента сме монтирали общо 305 в цялата страна, но подобен случай досега не беше наблюдаван. Известно е, че при птиците има импринтинг и към обстановката около гнездото, т.е., малките „запечатват” изгледа около родното си място и после, когато дойде време те да се размножават, се стремят да намерят именно такова място. Напълно е възможно ветрушката да е излюпена в подобна гнездилка и появата на нова да й е подействала толкова неудържимо, че да кацне в нея само на 15-тина метра от слизащия по стълба човек.

Именно този биологичен механизъм е в основата на стратегията на БДЗП за спасяване на ловния сокол в България. Надяваме се точно по същия начин пораснали, но все още не намерили гнездо ловни соколи да „разпознаят” в някоя от нашите гнездилки родното си място и да го направят такова за поколения свои малки. Те биха били първите в България от 2007 г. насам.

През юни 2012 г. БДЗП приключи монтирането на планираните 10 метални и 10 дървени гнездилки в Североизточна България в рамките на международния проект по програма Лайф+ „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия” (LIFE09NAT/HU/000384). Това е само малка част от комплекса многостранни дейности, с които целим да създадем максимално благоприятни условия за завръщането на величествената птица в българската природа.

Усилията ни нямаше да са възможни без неоценимото съдействие на Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД), неговите поделения във Варна и Добрич и без помощта на инж. Мирчо Божков, инж. Огнян Христов, инж. Тодор Ангелов, инж. Добромир Дойчев, инж. Иван Великов, Стоян Стоянов, Николай Стефанов, Бейджан Хюсеин, Галин Стефанов, Свилен Иванов и Димитър Чернев, на които изказваме дълбоката си благодарност!

За повече информация:

д-р Петър Янков,
моб. 0878 599 373

petar.iankov@bspb.org

Team (Photo: Petar Iankov)

Mounting (Photo: Petar Iankov)

Kestrel in Nest Box (Photo: Petar Iankov)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .