Моменти от живота на семейство ловни соколи от Румъния

В края на месец май 2013 г., един ловен сокол беше уловен и му беше поставен сателитен предавател. Данните от предавателя на птицата, наречена Торо, разкриха информация за начина, по който ловните соколи използват териториите си за ловуване, за предпочитанията им към местообитанията, за различните източници на храна и размера на гнездовата територия на ловните соколи в Румъния. До скоро този тип информация можеше да бъде събрана единствено чрез полеви наблюдения, продължаващи понякога часове на едно и също място.  Въпреки големите усилия, подобни наблюдения не могат да предоставят информацията, събирана чрез модерните технологии.

След като Торо беше екипиран със сателитен предавател, двата малки ловни сокола, излюпени в гнездилка, монтирана на високоволтов електрически стълб в областта Банат, бяха успешно свалени на земята и опръстенени в средата на юни с помощта на ЕНЕЛ Румъния. Възрастовата разлика между двете соколчета беше твърде голяма, за да бъдат опръстенени и двете, затова само на по-голямото бяха поставени цветен и алуминиев пръстен. Краката на по-малкото соколче все още не бяха достатъчно развити за опръстеняване. За пръв път в Румъния бяха използвани и цветни пръстениза този вид. Методът ще ни помогне да съберем повече информация за придвижванията на вида, тъй като ще улесни разпознаването на определени индивиди благодарение разчитането от разстояние с помощта на зрителна тръба на уникалните цифрови кодове върху пръстените. Благодарение монтирането на фото-капан в близост до гнездото на Торо успяхме да осъществим още един дебют за Румъния. Фото-капанът се активира дистанционно от всяко едно движение на малките соколчета или възрастната птица в гнездото, помагайки ни да разберем какво се случва в него. Основните цели на тази дейност са идентифицирането на видовете плячка, донасяна от родителите на соколчетата и наблюдаване на други поробности от живота в гнездото.

Около 3 седмици след като възрастните соколи отгледаха малките си, фото-капанът беше свален от гнездото с 9337 снимки, които предстои да бъдат анализирани. Всяка снимка съдържа точна дата и час, което означава, че може да се търси връзка между моментите, когато родителите са носили плячка в гнездото и GPS-координатите на местонахождението и движенията на Торо, събирани чрез сателитния предавател. Обикновено мъжките птици ловуват, докато женските хранят малките, благодарение на което можем с точност да определим къде Торо е уловил определен вид жертва. С други думи, получихме информация за предпочитаията към местообитанията и жертвите на двойката ловни соколи. Получихме отговори на следните въпроси: каква плячка е донесъл Торо за своите малки и къде я е уловил? Кои са основните видове жертви, които карат ловните соколи да избират своята гнездова територия в западната част на Румъния?

След анализа на снимките, предпочитанието на ловните соколи към лалугерите беше потвърдено отново – 80% от жертвите, донасяни от възрастните птици в гнездото, бяха лалугери. Бяха открити и други видове като полски врани и свраки, съставляващи едва 20% от диетата на ловните соколи, което показва, че те са допълнителен, а лалугерите – основен хранителен източник за изследваното семейство соколи. Това доказва огромното значение на пасищата, обитавани от лалугери, за хищните птици, което означава, че опазването им може да бъде определящо за съхраняването на тези видове.

За съжаление, по мнението на специалисти от Унгария, по-дребното соколче е било болно от дифтерит и не е могло да се развие като братчето си, а един ден е паднало от гнездото и е загинало. Подобни случаи не са рядкост в живота на ловните соколи, но в същото време показват колко много фактори застрашават живота им от самото начало. С помощта на фото-капаните успяхме да определим отрицателните фактори, застрашаващи живота на семействата ловни соколи от Румъния, които увеличават необходимостта от опазване на всички видове. За да се предотврати смърт от токов удар при малките и техните родители, редица средноволтови електрически стълбове в близост до гнездото бяха обезопасени. Тази дейност ще бъде продължена и в бъдеще, навсякъде където гнездят ловни соколи. Помощта, оказана от електрическите компании в тази насока е безценна. Надяваме се да успеем да поставим и други фото-капани, които да ни позволят да подобрим природозащитните мерки, от които ловните соколи се нуждаят, за да оцелеят в Румъния.

Toró a második romániai hím kerecsensólyom, amely műholdas jeladót kap (Fotó: Luca Dehelean)

Toró két fiókája (Fotó: Luca Dehelean)

A nagyobbik fióka, az első romániai színes gyűrűs kerecsensólyom (Fotó: Luca Dehelean)

A tojó a párja, Toró által hozott ürgével eteti a fiókákat

Feltűnő a különbség a két fióka között, mind korban, mind fejlődésben

A kisebbik fióka véletlenül kiesik a fészekből

A tojónak a továbbiakban csupán egy fiókát kell már etetnie

A tojó egy ürgét hoz a fiókának

A nagyobbik fióka kirepülés előtt néhány pillanattal

. . . . . . . . . . . . . . . . . .