Мадар (Birdy) пусна на свобода възстановен ловен сокол

. . . . . . . . . . . . . . . . . .