Лош гнездови сезон за ловния сокол през 2013 г.

Популацията на ловния сокол беше обект на мониторинг отново през 2013 г. в рамките на проект LIFE09 NAT/HU/000384 „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия“, ЛАЙФ+ проект за опазване на ловния сокол, ръководен от Дирекцията на Национален парк Бюк, Унгария. Съгласно обобщените резултати, лошото време през пролетта не се е отразило добре на ловните соколи.

Съгласно обобщените резултати, лошото време през пролетта не се е отразило добре на ловните соколи.
Гнездовият успех е бил изключително нисък в сравнение с предходните години. За разлика от миналите 2 години, когато над 400 млади птици напуснаха гнездата, тази година 78 двойки не успяха да гнездят и едва 149 малки са излетели от 65 успешно гнездили двойки. Подобни ниски числености са регистрирани единствено през 2010 г., когато броят на младите беше по-малко от 200, поради дъждовната, студена пролет.

Тазгодишната изключително студена пролет провали размножаването при много двойки, някои от които не успяха дори да започнат гнездене, изоставяйки гнездата си отрано. Причината за неуспешното гнездене не беше непосредствено студът, а липсата на храна поради студеното време. Видовете плячка, представляващи най-важния източник на хтрана за ловния сокол през това време на годината, забавиха своята миграция, така че соколите не можеха да ловуват. При нормални условия, мъжките соколи ловуват и хранят женските в началото на гнездовия период, но тази година – поради липса на плячка – женските трябваше също да ловуват. Така те не можеха да мътят яйцата си, които се преохладиха и загинаха.

Освен това, за съжаление, една от основните причини за смътност при ловните соколи е преднамереното отравяне от страна на хората. Възрастен мъжки ловен сокол със сателитен предавател бе намерен отровен, а цялото му потомство загинало.
Сред най-успешните години за ловния сокол в Унгария е 2009 г. с 429 млади птици, излетели от 137 гнезда.

Именно тук бихме искали да благодарим за мониторинга на популациятя на МАВИР, дирекциите на националните паркове и колегите, работещи по програмата за опазване на ловния сокол.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .