Ловният сокол Лехел бе "обезоръжен"

Мисията на ловния сокол Лехел приключи. Вчера експерти отММЕ/БърдЛайф Унгария свалиха сателитния предавател, , с който се следяха придвиженията на птицата от 2007 г. насам.

Лехел се излюпи през 2007 г. в района на Ясзаг, Унгария, и бе снабден със сателитен предавател  точно преди да излети от гнездото. Двадесет и два грамовия предавател, захранван от слънчева енергия, с вградено GPS проследяващо устройство, беше поставен в рамките на първия проект за опазване на ловния сокол, изпълняван от Дирекцията на Национален парк Бюк (ДНПБ). По време на проекта няколко млади ловни сокола бяха снабдени със сателитни предаватели, за да може експертите да научат повече за придвижванията на скитащите и мигриращи млади птици. С помощта на получената информация могат да бъдат идентифицирани различни заплахи и усилията за опазванена вида да бъдат по-ефективно насочени. При всички видове птици периодът между напускането на гнездото  и създаването на семейство е най-опасен - това е времето, когато повечето от тях загиват. Младите ловни соколи скитат, прелитайки над огромни територии от Мавритания до Казахстан, при което се оказа, че една отнай-сериозните заплахи за тях са електрическите удари, причинени от стълбовете от средноволтовата електропреносна мрежа.

Лехел също скиташе на значителни разстояния, стигайки чак до Москва. Като възрастна птица той започна да се придържа към района, където беше роден и създаде семейство на 60 км от мястото, където се бе научил да лети, което не е никакво разстояние за един ловен сокол. Той отгледа три малки през тази година, но за съжаление не успя през 2012.    Лехел прекарваше зимите близо до Белград, където е виждан няколко пъти.

Предавателят му работи до лятото на 2012 г. и оттогава не сме получавали повече сигнали. Вчера обаче той беше в старото си гнездо, където успяхме да го уловим. Лехел премина през обстоен преглед след свалянето на предавателя и за щастие се оказа, че то не е причинило никакви увреждания  на птицата. Успешното му размножаване преди две години също показва, че подходящо избрани и монтирани проследяващи устройства не причиняват проблеми на птиците  в ежедневния им живот, въпреки че със сигурност не им помагат. Лехел обаче не трябва да се тревожи за това, тъй като устройството вече не е на гърба му, за най-голяма радост на природозащитниците.

В рамките на втория проект за опазване на ловния сокол по програма LIFE (също воден от ДНПБ) проследяващи устройства са поставени на възрастни птици, за да разберем по-добре как птиците ползват местообитанията около гнездата и какво е въздействието на вятърните централи върху тях.

Повече информация за движението на маркираните птици и двата проекта по програма LIFE можете да намерите на www.sakerlife.mme.hu, както и на интернет страницата за проследяването на тези и други видиве птици: www.satellitetracking.hu

Lehel a fészekben (Fotó: Bagyura János)

Lehel szerelése (Fotó: Bagyura János)

Lehel Szerbiában (Fotó: Prommer Mátyás)

Lehel Szerbiában (Fotó: Prommer Mátyás)

Lehel 3 évesen (Fotó: Zalai Tamás)

Lehel befogás előtt (Fotó: Bagyura János)

Lehel adólevétel előtt (Fotó: Bagyura János)

Lehel jeladó nélkül (Fotó: Gulyás Kis Csaba)

Lehel jeladó nélkül (Fotó: Gulyás Kis Csaba)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .