Ловният сокол гнезди в Добруджа!

След обещаващите резултати, които служителите на „Милвус Груп“ получиха тази пролет при обследването на румънска Добруджа за присъствие на ловни соколи, те решиха да продължат търсенето. Целта на експедицията беше да открие неизвестни досега двойки ловни соколи и оптимални местообитания за вида.  В близко бъдеще няколко изкуствени гнездилки ще бъдат поставени на стълбове от високоволтовата електропреносна мрежа и колкото повече от тях бъдат инсталирани в райони, където се среща ловния сокол, толкова по-големи са шансовете те да бъдат заети от вида. Липсата на подходящи места за гнездене е един от най-значимите проблеми, които трябва да разрешим, за да осигурим стабилна популация на ловния сокол в Румъния.

Преди няколко седмици, на 30 юни 2012 г., специалистите от „Милвус Груп“ откриха гнездо на семейство ловни соколи в Добруджа. Гнездото е построено на електрически стълб, вероятно от сиви врани. Добре известен факт е, че ловният сокол не строи собствени гнезда и най-често заема изоставени гнезда на други птици, особено такива, строени от вранови птици. Семейството, което открихме се състои от две възрастни птици и три малки. Тази гнездяща двойка ловни соколи е първата известна за последните 7 години в Добруджа. Последните данни за гнездящи ловни соколи в района, които имаме, са от Мачинските планини, но за съжаление напоследък там не откриваме признаци на присъствие на гнездящи птици.

Преди това през годината успяхме да открием само една двойка ловни соколи, които успешно гнездят в Западна Румъния. Едно от двете малки, които напуснаха гнездото, е женска птица на име Тея, която бе маркирана със сателитен предавател.

След тези вълнуващи резултати, служителите на „Милвус Груп“ ще продължат търсенето на ловни соколи в Добруджа с надеждата да открият нови двойки.

Гнездото, фото: Лука Андрей Дехелиан

Напускане на гнездото, фото: Лука Андрей Дехелиан

Да се научим да летим, фото: Лука Андрей Дехелиан

Възрастната женска птица, фото: Лука Андрей Дехелиан

За първи път на твърда земя, фото: Лука Андрей Дехелиан

Вече съм майстор на полета, фото: Лука Андрей Дехелиан

. . . . . . . . . . . . . . . . . .