Започна поставянето на изкуствени гнездилки в западната част на Румъния

През последните две години служителите на „Милвус груп“, които работят по проекта за опазване на ловния сокол, финансиран по програма  LIFE+ на ЕС, изследваха обстойно подходящите за ловен сокол естествени гнезда в западната част на Румъния. Резултатите ясно показват, че липсата на такива гнезда е един от основните лимитиращи фактори за заселването на ловния сокол в тези райони.  Соколите не строят собствени гнезда, а използват тези на други птици, като ловният сокол не прави изключение от това правило. За съжаление, местообитания с единични дървета или малки групички дървета, които са подходящи за построяване на гнезда от различни видове грабливи или вранови птици, почти не се срещат в западна Румъния. При тези обстоятелства ловният сокол също няма къде да гнезди. Югозападната част на Румъния, наречена Банат, е едно такова място, където единствените естествени гнезда, подходящи за ловен сокол се намират на стълбове от високоволтовата електропреносна мрежа.  

Типично местообитание на ловен сокол без дървета в западна Румъния, снимка: Атила Наги

 

Тези гнезда, обаче, често са построени много близо до жиците, по които тече електричество, и причиняват редица проблеми на електрическите комапании, като прекъсване на електрозахранването поради къси съединения. По тази причина по време на дейностите по поддръжка работниците на елетрическите компании отстраняват гнездата всяка година. Липсата на подходящи гнезда определено пречи на разселването на популацията на ловния сокол по естествен път. Освен това, опитите на ловния сокол да се размножава в лошо построени или неподходящи гнезда лесно биха опропастили целия процес на гнездене. Най-вероятно такъв е бил и случаят, на който се натъкнахме тази пролет в една от активните територии на ловен сокол – наш колега откри счупени черупки от яйца под гнездо, построено на електрически стълб. Яйцата най-вероятно са изпаднали между клечките на рехаво построеното гнездо. 

Счупени яйца, снимка: Лука Андрей Дехелиан

 

По тази причина решихме да увеличим броя на изкуствените гнездилки, които смятаме да монтираме в западна Румъния, в сравнение с първоначално планираните. Високоволтовата мрежа в западните части на Румъния се управлява от четири различни оператори, следователно „Милвус груп“ трябва да постигне споразумение с всеки от тях, за да покрие всички подходящи райони с изкуствени гнездилки. Тъй като операторите на електропреносната мрежа работят с подизпълнители по отношение на обслужването и поддръжката на електропроводите, разходите за работата по инсталиране на гнездилките следва да се поемат от компаниите. Въпреки това, ръководствата на компаниите изглежда осъзнават важността на проблема и са решени да подкрепят нашите дейности дори финансово. Първата гнездилка вече е поставена на стълб – същият, на който миналата година се излюпи Мая – първият румънски ловен сокол с предавател. Ние сме уверени, че до следващия гнездови сезон всичките 85 изкуствени гнездилки ще бъдат инсталирани и че популацията на ловния сокол в западна Румъния ще се възползва от това веднага!

снимка: Атила Наги

снимка: Атила Наги

снимка: Атила Наги

. . . . . . . . . . . . . . . . . .