Драма в живота на двойката ловни соколи

На 25 април 2012 г. събитията в гнездилката се развиваха бързо. Второто малко се излюпи по изгрев. Получихме коментари, че третото яйце е напукано и още едно соколче е на път да излезе, но записите от камерата не потвърдиха това. Видяхме пукнатините по яйцето, но не и трето малко в гнездото. 

Първите новини пристигнаха сутринта в 7.40 ч. на 26 април – докато си почивала от мътенето, женската птица закачила с крака си едното малко и то паднало от гнездото. При тази новина Янош и Ева Багира от MME/BirdLife Унгария, Йозеф Фидлоски – ръководител на проекта по LIFE и Георги Биро, главен експерт-еколог от MAVIR тръгнаха веднага към мястото. Тъй като информацията бе за малко, паднало от гнездото, търсенето бе проведено в диаметър от 50 м около гнездилката, с надеждата соколчето да е имало късмета да се приземи и да е още живо. Търсенето бе неуспешно. Нито малкото, нито следи от него бяха намерени в непосредствена близост до гнездото.

След неуспешното претърсване анализирахме на записа последователността на събитията. Оказа се, че малкото не е било „пометено“, нито се е закачило за крака на женската. Случило се е нещо много необичайно, което никога преди не е било наблюдавано – перата на малкото са залепнали за перата на майката и то е „увиснало“ на нея. Вероятно парче от храната, или екскремент, попаднал на гърба му, са били причината птиците да залепнат и в продължение на повече от час женската е инкубирала така. Птицата не е забелязала, че малкото виси от нея (или не е била в състояние да реагира) и е излетяла от гнездото с него.

 

 

Стигнахме до извода, че мъжката птица е донесла храна, която е оставила на обичайното място за хранене, на около 200 м от гнездилката. Женската излиза от обхвата на камерата, но при прегледа на записа забелязахме, че при излитането тя не забелязва, че малкото е залепнало за нея. По време на полета малкото вероятно е паднало на земята.

След като изгледахме записа, ние се върнахме при стълба и всеки от нас започна да претърсва определена част от района. Фактът, че мястото беше наскоро разорано и засято подпомогна търсачите. Дори малките бели петна се забелязваха отдалече на заравнената повърхност. Липсата на растителност обаче намаляваше шансовете за оцеляване на малкото. Накрая го открихме мъртво на около 160 м от стълба, от страната на камерата. До този момент то бе останало незабелязано от гарваните и не беше изядено. 

 

 

Като прегледахме соколчето, установихме, че то е било здраво – вероятно по-възрастното ( и по-силното) от двете малки в гнездото. Този тъжен инцидент, който е част от живота, натъжи не само орнитолозите, но и над 1000 посетители на секцията с уеб камерата на сайта ни. Същевременно отчетохме и научихме за нов рисков фактор, който не беше отбелязван преди.

 

Минути след неуспешната спасителна акция получихме новината, че ново, здраво пиленце се е излюпило. Така, че отново имаме две малки, чиито живот можем да следим докато напуснат гнездото.

 

Георги Биро

. . . . . . . . . . . . . . . . . .