Гнездови успех на ловните соколи (2014)

В сътрудничество с колегите, работещи за националната служба за опазване на природата, извършвахме мониторинг на гнездовия успех на ловните соколи в Унгария, отчасти в рамките на следпроектните дейности на проект LIFE06 NAT/HU/000096 „Опазване на ловния сокол в Карпатския басейн“ и отчасти в рамките на текущия проект LIFE09 NAT/HU/000384 „Опазване на ловния сокол в СИ България, Унгария, Румъния и Словакия“. Тази година очакваме излитането на около 400 млади птици, като сме опръстенили общо 233.
 
Сухата пролет беше благоприятна за размножаването на ловните соколи, за което говорят и няколкото гнезда с по 4-5 малки.
 
Средният гнездови успех беше 3,1 млади/гнездо, което е повече от обикновено. Въпреки това, данните не са окончателни, тъй като резултатът от някои по-късни опити за гнездене предстои да бъде мониториран.
 
Малки ловни соколчета в изкуствена гнездилка (Снимка: János Bagyura)
Опръстеняване на малки ловни соколчета (Снимка: János Bagyura)
 
 
Поставили сме общо 11 фото-капана в гнезда на ловни соколи, за да анализираме състава на тяхната диета. Приоритетни бяха гнездата на ловни соколи, снабдени със сателитен предавател. Сателитни предаватели бяха поставени и на три малки соколчета.
 
Служителите на унгарската електрическа компания МАВИР значително доприесоха за мониторинга на гнездата, за което много им благодарим.
 
János Bagyura
Работна група за опазване на ловния сокол
 
Поставяне на фото-капан в гнездо на ловен сокол (Снимка: János Bagyura)
Поставяне на фото-капан в гнездо на ловен сокол, намиращо се на високоволтов електрически стълб (Снимка: János Bagyura)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .