Statutul de conservare

Şoimul dunăreaneste o specie strict protejată, în România valoarea de conservare prin lege a acesteia este de 2700 €. Specia este menţionată în anexa I a  Directivei Păsări a Uniunii Europene, anexa II a Convenţiei de la Bonn, anexa II a CITES şi este menţionată ca "ameninţată" pe Lista Roşie a IUCN.
În scopul eficientizării măsurilorde conservare, ţările cu populaţii importante de şoim dunărean au contribuit la crearea unui Plan de acţiune care conferă o direcţie eforturilor de conservare a speciei în Uniunea Europeană. Cei care au coordonat procesul de elaborare a acestui Plan de acţiune au fost experţii din Ungaria, datorită faptului că această ţară deţine cea mai mare populaţie de şoim dunărean în UE, astfel experţii maghiari având cea mai multă experienţă cu această specie. Prima reuniune internaţională organizată în vederea întemeierii Planului de acţiune a avut loc în Csákvár, Ungaria, în februarie 2005.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .