Introducerea șoimului dunărean și a vânturelului de seară în Anexa I a Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice

La cea de-a 10-a Conferință a Părților din Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (cunoscută de asemenea sub numele de Convenția de la Bonn), două specii de păsări răpitoare, șoimul dunărean și vânturelul de seară, au fost introduse în Anexa I. Propunerea a venit din partea Ungariei și a fost înaintată oficial de către Uniunea Europeană. O categorie de conservare mai puternică înseamnă mai multă atenție și mai multe fonduri pentru speciile listate în Anexa I. Această mutare este necesară mai ales în cazul șoimului dunărean, a cărui populație principală, cea din Centrul Asiei, prezintă o descreștere într-un ritm dramatic, după cum reiese din ultimele date colectate în cursul anului 2011.

Conferința a aprobat introducerea vânturelului de seară în Anexa I fără a mai fi nevoie de nici o dezbatere majoră, însă pentru a rezolva conflictele de interese privind șoimul dunărean, a fost format un grup de lucru aparte. Membrii grupului de lucru s-au întâlnit de șapte ori și au lucrat 11 ore și 56 de minute pentru a găsi soluția de compromis. În urma acestor discuții, specia a fost trecută în Anexa I (cu excepția populației din Mongolia). Trebuie însă amintit că, conform acestei rezoluții, deși toate țările au acceptat-o, unele dintre ele nu sunt de acord cu această hotărâre . Mai mult, în cazul în care statutul de conservare al acestei specii se îmbunătățește într-o anumită țară, țara respectivă poate solicita trecerea speciei în Anexa II. Hotărârea solicită formarea unui Grup de lucru special pentru șoimul dunărean, care va avea datoria să elaboreze un plan de conservare a speciei la nivel global (în colaborare cu țările relevante), și să ia măsuri în vederea implementării acestuia.

Întărirea gradului de conservare al speciei la nivel internațional este un succes major al părții maghiare, deoarece propunerile au fost elaborate de Ungaria în timpul Președinției Ungare a Consiliului UE. Propunerile au fost întocmite de experții Ministerului de Dezvoltare Rurală, Direcțiunea Parcului Național Bükk și MME/BirdLife Ungaria. După o discuție lungă și grea, statele membre ale UE au aprobat propunerea, care a fost prezentată Conferinței Convenției ca o propunere UE obișnuită.


Propunerile originale le puteți găsi aici >>


Hotărârea aprobată >>

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .