Национална среща за постигане на съгласие между румънските оператори на електропреносни мрежи и неправителствени организации за опазване на птиците

Въздушните електропроводи имат силно влияние върху популациите на дивите птици. В някои случаи това влияние е положително, както в случая с популацията на ловния сокол в Карпатския басейн, която гнезди основно на високоволтови стълбове. За съжаление обаче, отрицателните въздействия са по-чести от положителните, тъй като десетки хиляди птици загиват ежегодно от токови удари по ниско- и средноволтовите стълбове. Токовите удари са сред най-важните рискови фактори за белия щъркел и много грабливи птици. Същевременно птиците, загинали от токови удари по стълбовете, предизвикват множество прекъсвания на електрозахранването, така че и двете страни са заинтересовани от разрешаването на проблема.

Най-добрите проекти по програма LIFE

Очевидно не само ловният сокол, но и Европейската комисия намира предишния проект за опазване на ловния сокол („Опазване на ловния сокол в Карпатския басейн“ - LIFE06 NAT/HU/000096) за един от най-добрите проекти по програма LIFE, които са приключили и са били оценени през 2011 г. В момента проектът е сред 13-те най-добри, но състезанието още не е приключило. Тези проекти ще бъдат номинирани и от тях ще бъдат избрани четири „най-добри от най-добрите“. Резултатите ще бъдат обявени на церемония по награждаването им през май в Брюксел, по време на Зелената седмица.

Ловен сокол (Falco cherrug) заобикаля ветропарк до нос Калиакра

Придвижващ се на север ловен сокол (Falco cherrug) е бил наблюдаван от екип на БДЗП на 09.02.2012 г. в района на Защитена зона „Калиакра” (BG0002051). Младата птица идвала от юг на около 20 м височина и доближавайки първите турбини на функциониращия там ветропарк, рязко завила на изток, откъдето го заобиколила.

БДЗП и Е.ОН България продължават да обединяват усилия в грижата за птиците и хората

На 13.02.2012 г. във Варна се проведе втора среща, в рамките на проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия”, между служители на Българско дружество за защита на птиците и Е.ОН България. Целта на срещата бе продължаване на започнатото през 2011 сътрудничество по една от дейностите на проекта, а именно изолирането на електрически стълбове в Добруджа. 

Историята на гнездото на ловния сокол

В началото на 2011 г. няколко членове на „Милвус груп” (Milvus Group), с помощта на унгарски партньори, издирваха гнезда на ловен сокол (Falco cherrug) в Добруджа и в Западната равнина на Румъния. За съжаление те не откриха гнездящи двойки дори на местата с потвърдено гнездене на ловен сокол през последните години. 

Syndicate content
. . . . . . . . . . . . . . . . . .